Veredelaars

Bij Veredelaars begint alles

In de keten van de sierteelt staan veredelaars helemaal aan het begin. Veredelaars zijn bedrijven die constant nieuwe soorten bloemen en planten ontwikkelen die zo goed mogelijk aan de eisen van de consument voldoen. Simpel en kort gezegd doen zij dat door bloemen en planten te selecteren met de beste erfelijke eigenschappen en maakt daar in laboratoria kruisingen, dus nieuwe rassen, van. Echter, veredelen is een proces dat heel veel tijd vergt, vanaf het allereerste begin tot en met de dag dat een nieuw product voor de consument beschikbaar is gaat er 5 tot soms wel 7 jaar ontwikkelen en testen aan vooraf. Hierdoor is het inspelen op trends binnen de sierteelt dus een moeizaam proces en om die reden gaan veredelaars steeds vaker met elkaar samen werken met als belangrijkste gezamenlijke doelstelling de “time to market” flink te verkorten.

Bijna alle bloemen en planten komen nu nog via de traditionele keten bij de consument, dus via de offline retail. De schakels bestaan nu uit : Veredelaar, Vermeerderaar (bedrijven die voor de veredelaars van een nieuw soort grote aantallen stekjes maken), Kweker, Veiling, Groothandel, Retailer en dan de Consument. Met zoveel schakels is het voor een veredelaar heel erg lastig om te weten wat een consument nou eigenlijk graag zou willen, laat staan daar zo goed mogelijk op in te spelen. Simpele conclusie is dus dat veredelaars heel graag in direct contact zouden willen komen met de consument teneinde zo snel mogelijk in te kunnen spelen op hun wensen. Op dit moment hebben veredelaars dus nauwelijks contact met de consument en de huidige traditionele keten levert onvoldoende consumenteninformatie terug aan veredelaars, dus ook hier is nog een wereld te winnen waar wij, met ons nieuwe en volledig transparante, netwerk graag een bijdrage aan willen leveren.